Δημοσιεύσεις Ξενόγλωσσα Έντυπα

health publications

Παρακάτω αναγράφονται δημοσιεύσεις που έγιναν στον Διεθνή αλλά και στον Ελληνικό ιατρικό τύπο και δεν είχαν ως κύρια γλώσσα την Ελληνική.

Α. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΥΠΟ

Δημοσιεύσεις Ελληνικά Περιοδικά

health publications

1. Σ. Παπαβραμίδης, Ν. Λάμπρου, Γ. Γκουτζαμάνης, Ε. Κωτίδης, Ο. Γαμβρός.  Χολοπαγκρεατική εκτροπή με διατήρηση του πυλωρού στην αντιμετώπιση της βαριάς παχυσαρκίας. Ελληνική Χειρουργική 2003

2. Μ Μιχαηλίδης, Ε Κωτίδης, Α Μπένος. Η χρησιμότητα της ακτινογραφίας θώρακος ως προεγχειρητική εξέταση ρουτίνας. Ελληνική Αναισθησιολογία 2005; 38:101-5.

Εγγραφή στο Δημοσιεύσεις