παράδειγμα εργαλείου davince για τον έλεγχο του συστήματος.