διάδωσε αυτήν την σελίδα!

Τι είναι η κήλη;

Κήλη είναι η πρόπτωση ενδοκοιλιακών οργάνων (π.χ. έντερο) μέσα από ευένδοτα σημεία του κοιλιακού τοιχώματος, θέσεις δηλαδή που παρουσιάζουν είτε εγγενείς αδυναμίες ή γίνονται αδύναμες μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Συνηθισμένες τέτοιες θέσεις είναι ο βουβωνικός πόρος (βουβωνοκήλη), ο μηριαίος δακτύλιος (μηροκήλη), ο ομφαλικός δακτύλιος (ομφαλοκήλη), η μέση γραμμή της κοιλιάς (επιγαστρική κήλη) ή τομές από προηγούμενες επεμβάσεις (μετεγχειρητικές κήλες).


Ποια είναι τα συμπτώματα;

Συνήθως την κήλη την αντιλαμβανόμαστε σαν μια μικρή διόγκωση στην περιοχή που υπάρχει η αδυναμία του κοιλιακού τοιχώματος. Η διόγκωση αυτή μπορεί να εμφανίζεται μόνο όταν αυξάνουμε την πίεση μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα (π.χ. βήχας, αφόδευση) ή υπάρχει μόνιμα και δεν υποχωρεί ακόμη και αν προσπαθήσουμε να σπρώξουμε το περιεχόμενο της κήλης μέσα στην κοιλιά. Στην πρώτη περίπτωση η κήλη χαρακτηρίζεται ανατασσόμενη ενώ στην δεύτερη μη ανατασσόμενη.


Ποιοι αποκτούν κήλη;

Κήλη μπορούν να αναπτύξουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας. Εμφανίζονται είτε γιατί υπάρχουν συγγενείς αδυναμίες στο τοίχωμα της κοιλιάς, είτε αναπτύσσουν τέτοιες αδυναμίες στην πορεία της ζωής τους. Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης κήλης είναι η παχυσαρκία, η εγκυμοσύνη, η χρόνια δυσκοιλιότητα, ο χρόνιος βήχας ή οι προηγούμενες επεμβάσεις. Η βαριά σωματική εργασία αποτελεί επίσης επιβαρυντικό παράγοντα.


Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που διατρέχει ένας ασθενής με κήλη είναι να περισφιχθεί το περιεχόμενο της κήλης του. Αυτό συμβαίνει συνήθως μετά από βίαιη αύξηση της πίεσης μέσα στην κοιλιά (βήχας, άρση βάρους κ.λ.π.) η οποία προωθεί μέσα στον κηλικό σάκο μεγαλύτερο όγκο σπλάχνων (συνήθως εντέρου) που στη συνέχεια δεν μπορεί να επιστρέψει στην κοιλιακή κοιλότητα. Αυτό το τμήμα του εντέρου στραγγαλίζεται, και εάν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα νεκρώνεται.


Πως αντιμετωπίζονται οι κήλες;

Οι κήλες αντιμετωπίζονται μόνο χειρουργικά. Υπάρχουν βασικά δύο μέθοδοι: η ανοιχτή και η ελάχιστα επεμβατική ή λαπαροσκοπική μέθοδος. Ανοιχτή τεχνική: Γίνεται τομή πάνω από τη διόγκωση (κήλη), αναγνωρίζεται ο σάκος της κήλης, ανατάσσεται μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα και στη συνέχεια κλείνεται το χάσμα με ή χωρίς τη χρήση ειδικών προθέσεων (πλεγμάτων). Η επέμβαση μπορεί να γίνει με γενική αναισθησία (ο ασθενή κοιμάται), με περιοχική αναισθησία (ένεση στη μέση), ή με τοπική αναισθησία. Το μεγάλο πλεονέκτημα της τοπικής αναισθησίας είναι ότι ο ασθενής, λίγες ώρες μετά την επέμβαση μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του. Η μέθοδος είναι ιδανική για ασθενείς που λόγω άλλων προβλημάτων υγείας δεν μπορούν να πάρουν γενική νάρκωση. Λαπαροσκοπική τεχνική: Είναι η πιο μοντέρνα τεχνική που εφαρμόζεται πλέον στα περισσότερα μεγάλα κέντρα του κόσμου. Είναι ελάχιστα επεμβατική, πραγματοποιείται με τρεις μικρές τομές 0,5 έως 1 εκατοστού. Με τη βοήθεια της κάμερας ο χειρουργός ανατάσσει το περιεχόμενο της κήλης μέσα στην κοιλιά και καλύπτει το χάσμα με ειδικό πλέγμα. Ωστόσο, επειδή η επέμβαση είναι τεχνικά απαιτητική πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από έμπειρους χειρουργούς. Η προσωπική εμπειρία του κ. Κωτίδη περιλαμβάνει πολυάριθμες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις βουβωνοκήλης, ομφαλοκήλης και μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης με εξαιρετικά αποτελέσματα. Μοναδικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι το ότι γίνεται μόνο με γενική αναισθησία. Ο μετεγχειρητικός πόνο είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο, ενώ ο ασθενής μπορεί να πάρει εξιτήριο την ίδια μέρα και να επιστρέψει στην καθημερινή του δραστηριότητα μέσα σε τρεις ημέρες.