διάδωσε αυτήν την σελίδα!
επέμβαση

Ο Δρ. Κωτίδης και η ομάδα του πραγματοποίησαν με απόλυτη επιτυχία επέμβαση λαπαροσκοπικής ριζικής γαστρεκτομής με λεμφαδενικό καθαρισμό για πρώιμο καρκίνωμα στομάχου στην

κλινική Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκης. Η επέμβαση έγινε λαπαροσκοπικά με μηδενική απώλεια αίματος. Η ασθενής σιτίστηκε την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα και έλαβε εξιτήριο την τρίτη ημέρα μετά την επέμβαση. Η ιστολογική εξέταση έδειξε πρώιμο γαστρικό καρκίνωμα σταδίου IA. Αυτό, σε συνδυασμό με τη ριζικότητα της εκτομής και τον πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό σημαίνει πλήρη ίαση, χωρίς καν ανάγκη συμπληρωματικής θεραπείας.