διάδωσε αυτήν την σελίδα!
health congress

1. Papavramidis Sp. Kotidis E. Ntokmetzioglou I. Kesisoglou I. Gamvros O. Carcinoma of the Head of the pancreas. 15 year experience. 5th European Congress of the I.H.P.B.A. Istanbul 28-31 May 2003 Δημοσιεύτηκε περίληψη στο HPB 2003;5(S1):S105
2. Papavramidis Sp. ,Kotidis E. , Sapalidis K., Katsamakas M. ,Gamvros O. Pylorus preserving Biliopancreatic diversion. Indication, technique and early results. 13th European Congres on Obesity. – IFSO European Symposium. Prague 26-29 May 2004. Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Obesity Surgery;14(4):462
3. S. Papavramidis, E. Kotidis, T. Papavramidis, E. Vrettou, O. Gamvros “Mesenchymal Tumors Of The Duodenum: Three Cases Report” International Surgical Week, 41st World Congress of Surgery of ISS / SIC Durban, South Africa, August 21st - 25th 2005 Δημοσιεύτηκε περίληψη στα πρακτικά του συνεδρίου σελίδα Abstract ID:2768


4. S. Kotidis, G. Koliakos, T. Papavramidis, S. Papavramidis “The effect of biliopancreatic diversion with sleeve gastrectomy and duodenal switch on fasting serum ghrelin, leptin and adiponectin levels. Is there a hormonal contribution to the weight reducing effect of this procedure?” 15th European Congress on Obesity (ECO), Budapest, Hungary, 22-25 April 2007:S124 Δημοσιεύτηκε περίληψη στην International Journal of Obestiy 2007;31(S1):S124
5. Kotidis E, Koliakos G, Mpaltzopoulos V, Ioannidis K, Giovos J, Papavramidis S. Serum ghrelin leptin and adiponectin levels before and after weight loss: Comparison of three methods of treatment. 15th European Congress on Obesity (ECO). Budapest 22-25 April 2007. Δημοσιεύτηκε περίληψη στην International Journal of Obestiy 2007;31(S1):S109
6. Papavramidis T.S, Kotidis E.V, Duros V., Michalopoulos A, Papadopoulos V.N, Paramythiotis D., Papavramidis S.T “Large pancreatic pseudocysts alter the intra-abdominal pressure in a chronic basis” 8th World Congress of IHPBA, Mumbai, India, 27 February – 2 March 2008 Δημοσιεύτηκε περίληψη στο HPB 2008;10:S166
7. A.Cheva, T.S. Papavramidis, E. Kotidis, K. Ioannidis, G. Karkavelas, S.T. Papavramidis “Effects of the chronically increased intra-abdominal pressure on the muscle phenotype of the diaphragm: pilot study on rabbits” 9th European Congress of Neuropathology, Athens, Greece 8-10May 2008 Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Clinical Neuropathology 2008;27(3):185
8. A.Cheva, E. Kotidis, T.S. Papavramidis, K. Ioannidis, G. Karkavelas, S.T. Papavramidis. “Effects of the chronically increased intra-abdominal pressure on the muscle phenotype of the rectis abdominis: pilot study on rabbits” XXVIIth International Congress of the International Academy of Pathology, Athens, Greece 12-17 October 2008 Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Histopathology 2008;53(S1):314
9. Papavramidis T.S, Cheva A, Lazou T, Kotidis E, Ioannidis K, Karkavelas G, Papavramidis S.T. “Diaphragmatic phenotypic adaptation following chronically increased intra-abdominal pressure” 4th World Congress Abdominal Compartment Syndrome, Dublin, Ireland 24-27 June 2009 Δημοσιεύτηκε περίληψη στο Acta Clinica Belgica 2009;3:100
10. Papavramidis T.S, Cheva A, Kotidis E, Ioannidis K, Karkavelas G, Koliakos G, Papavramidis S.T. “Chronically increased intra-abdominal pressure changes the structural properties of the diaphragm” 43rd World Congress of the International Society of Surgery ISS